basket waiting

PRINTY LINE DATUMSTÄMPLAR EGEN UTFORMNING

 • Printy 4810

  Printy Line datumstämpel, Sifferhöjd: 3,8 mm 
  € 15,50 (exkl moms)
 • Printy 4800

  Printy Line datumstämpel, Sifferhöjd: 3 mm 
  € 18,90 (exkl moms)
 • Printy 4817

  Sifferhöjd: 3.8 mm. Text: GEFAXT AM; PER @ -MAIL AM; TELEFONIERT AM; EINGEGANGEN AM; BESTELLT AM; ERLEDIGT AM; GEBUCHT AM; BEZAHLT AM; BETRAG ERHALTEN AM; KONTROLLIERT AM; VERSENDET AM; FAKTURIERT AM; 
  € 19,50 (exkl moms)
 • Printy 4820

  Printy Line datumstämpel, Sifferhöjd: 4 mm 
  € 18,50 (exkl moms)
 • Printy 4850

  Imprintsize: 25 x 5 mm, Fontsize date: 3,8 mm, max. 1 lines
  € 19,50 (exkl moms)
 • 4727 Printy

  Storlek: 60 x 40 mm, Sifferhöjd: 4 mm, max. 6 rader 
  € 49,50 (exkl moms)
 • Printy 46119

  Storlek: 19 mm diameter, Sifferhöjd: 2,8 mm, max. 5 rader 
  € 43,95 (exkl moms)
 • Printy 46125

  Storlek: 25 mm diameter, Sifferhöjd: 2,8 mm, max. 6 rader 
  € 46,95 (exkl moms)
 • Printy 46130

  Storlek: 30 mm diameter, Sifferhöjd: 3 mm, max. 6 rader 
  € 45,50 (exkl moms)
 • Printy 46140

  Storlek: 40 mm diameter, Sifferhöjd: 4 mm, max. 8 rader 
  € 51,50 (exkl moms)
 • Printy 46145

  Storlek: 45 mm diameter, Sifferhöjd: 4 mm, max. 8 rader 
  € 54,50 (exkl moms)
 • Printy 4724

  Storlek: 40 x 40 mm, Sifferhöjd: 3 mm, max. 6 rader 
  € 45,50 (exkl moms)
 • Printy 4726

  Storlek: 75 x 38 mm, Sifferhöjd: 4 mm, max. 6 rader 
  € 55,50 (exkl moms)
 • Printy 4729

  Storlek: 50 x 30 mm, Sifferhöjd: 3 mm, max. 8 rader 
  € 45,50 (exkl moms)
 • Printy 4750

  Storlek: 41 x 24 mm, Sifferhöjd: 4 mm, max. 2 rader 
  € 36,50 (exkl moms)
 • Printy 4810

  Printy Line datumstämpel, Sifferhöjd: 3,8 mm 
  € 24,50 (exkl moms)
 • Printy 4813

  Imprintsize: 26 x 9 mm + date, Fontsize: 3,8 mm, max. 2 line
  € 25,50 (exkl moms)
 • Printy 4817

  Sifferhöjd: 3.8 mm. Text: GEFAXT AM; PER @ -MAIL AM; TELEFONIERT AM; EINGEGANGEN AM; BESTELLT AM; ERLEDIGT AM; GEBUCHT AM; BEZAHLT AM; BETRAG ERHALTEN AM; KONTROLLIERT AM; VERSENDET AM; FAKTURIERT AM; 
  € 19,50 (exkl moms)