basket waiting

Ketä me olemme

 

Tampereen leimasintehdas on perinteitä kunnioittava nykyaikaisia leimasinten tuotantoteknologioita hyödyntävä palveluyritys.
Osaamisemme on yhdistelmä käsityöläisperinnettä ja yrittäjyyttä jo useammassa sukupolvessa liitettynä tämän päivän teknologiaan, internetissä tapahtuvaan liiketoimintaan ja joustavaan palveluun. Leimasinten verkkopohjainen suunnittelu- ja tilausjärjestelmämme mahdollistaa havainnollisen, helpon ja nopean tavan tilata leimasimia sekä myös muita personoituja yritysviestinnän työkaluja. Järjestelmämme on integroitavissa yleisimpiin toiminnanohjausjärjestelmiin ja järjestelmän kehittäneellä Trodat Gmbh:lla onkin lukuisia onnistuneita implementaatioreferenssejä sovelluksen liittämisestä yritysten sähköisiin järjestelmiin.

Toimivilla integraatioratkaisuilla  tuotteiden tilaamisesta usein syntyvät sähläyskustannukset saadaan minimoitua, toimitukset nopeutuvat ja yritysten on helpompi kontrolloida yritysviestintätyökalujen graafista yhdenmukaisuutta.

 

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Tampereen leimasintehdas / Visiolink Oy (Y-tunnus: 0856168-9)
Näreikönkatu 12
33820 TAMPERE


REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Timo Vikman
Puhelin +358 45 1145 540
Sähköposti
timo.vikman@tampereenleimasintehdas.fi

REKISTERIN NIMI

Tampereen leimasintehtaan asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Tampereen leimasintehtaan asiakkaaksi tai ostanut Tampereen leimasintehtaasta tuotteita.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Tampereen leimasintehtaan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä tuotteiden toimittaminen. Tietoja voidaan käyttää Tampereen leimasintehtaan toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Tampereen leimasintehtaan toimintojen ja liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä palveluista ja tuotteista tiedottamiseen, myynnin edistämiseen ja markkinointiin luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja käsitellään ainoastaan Tampereen leimasintehtaan asiakassuhteiden ylläpitämiseen.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
• Henkilön etu- ja sukunimi
• Sähköpostiosoite
• Postiosoite
• Puhelinnumero
• Tiedot käsitellyistä tilauksista

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta Tampereen leimasintehtaan ulkopuolelle. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri sijaitsee Trodat GmBH:n salasanasuojatulla palvelimella.