Sisäänkirjautuminen
Banner Image
basket waiting

Tietosuojakäytäntö ja evästeet

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ JA EVÄSTEET

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 31.10.2020

REKISTERINPITÄJÄ

Tampereen leimasintehdas / Visiolink Oy (Y-tunnus: 0856168-9)
Näreikönkatu 12
33820 TAMPERE

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Timo Vikman
Puhelin +358 45 1145 540
Sähköposti timo.vikman@tampereenleimasintehdas.fi

REKISTERIN NIMI

Tampereen leimasintehtaan asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Tampereen leimasintehtaan asiakkaaksi tai ostanut Tampereen leimasintehtaasta tuotteita.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Tampereen leimasintehtaan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä tuotteiden toimittaminen. Tietoja voidaan käyttää Tampereen leimasintehtaan toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Tampereen leimasintehtaan toimintojen ja liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä palveluista ja tuotteista tiedottamiseen, myynnin edistämiseen ja markkinointiin luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja käsitellään ainoastaan Tampereen leimasintehtaan asiakassuhteiden ylläpitämiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
• Henkilön etu- ja sukunimi
• Sähköpostiosoite
• Postiosoite
• Puhelinnumero
• Tiedot käsitellyistä tilauksista
• verkkoyhteyden IP-osoite
• tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa
• laskutustiedot
• muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETAN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

EVÄSTEISTÄ

Tampereen leimasintehdas käyttää sivustollaan evästeitä mm. sivuston kävijöiden ja toiminnan analysoimiseksi.

MITÄ EVÄSTEET OVAT

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden käyttö edellyttää lähtökohtaisesti käyttäjän suostumusta.

Eväste voidaan tallentaa käyttäjän laitteelle pysyvästi (stored cookie) tai se voidaan poistaa palvelun käytön jälkeen (session cookie).

Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja:

  • käyttäjän IP-osoite
  • kellonaika
  • käytetyt sivut
  • selaintyyppi
  • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle
  • miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle
  • mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle.

Evästeitä voidaan käyttää myös käyttäjän tunnistamiseen ja sivuston toiminnan personointiin käyttäjäkohtaisesti. Palvelin voi siis tarjota sisältöä tai ulkoasun muotoilua käyttäjäkohtaisesti ja näin parantaa sivustojen käyttökokemusta,

TOIMINNALLINEN  EVÄSTE

Toiminnallinen eväste on välttämätön, jotta sivustoa voi ylipäänsä käyttää.

Toiminnallisen evästeen ansiosta sinun ei tarvitse kirjasutua erikseen alasivulle, kun olet kirjautunut pääsivulla. Vastaavasti toiminnallisen evästeen ansiosta esimerkiksi verkkokaupan ostoskori säilyttää tietosi istunnon ajan, vaikka liikut kauan eri sivuilla.

TILASTOLLINEN EVÄSTE

Tilastollisesta evästeistä käytetään myös nimitystä analyyttiset evästeet.

Tilastollien eväste kerää tilastotietoa siitä, kuinka sivustoa käytetään. 

Eväste kertoo esimerkiksi sen, kuinka paljon sivuston eri sivuilla on kävijöitä ja kuinka kauan sivuilla viivytään sekä mitä niiltä ladataan. Käytämme tilastollisia evästeitä sivuston käytettävyyden kehittämiseen.

MARKKINOINTIEVÄSTE

Markkinointievästeitä käytämme mainosten ja viestien kohdentamiseen käyttäjän kiinnostuksen mukaan. 
Sivustolla voi olla käytössä ulkopuolisia palveluita, jotka lähettävät omia evästeitään. Näitä kutsutaan kolmannen osapuolen evästeiksi.

ILMOITUS EVÄSTEIDEN KÄYTÖSTÄ

Suomen lainsäädännössä evästeet mainitaan sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa (917/2014). Säännös vastaa sisällöllisesti sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin evästeiden käyttöä koskevaa sääntelyä (5 artiklan 3 kohta). Sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia valvoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Yleisen tietosuoja-asetuksen suostumusta koskevia säännöksiä valvoo Suomessa tietosuojavaltuutettu

Suomessa on tulkittu sähköisen viestinnän tietosuojadirektiiviä siten, että käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden tallentamiseen esimerkiksi selaimen tai muun sovelluksen asetusten avulla.

EVÄSTEIDEN ESTÄMINEN JA POISTAMINEN

Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi tai laitteesi asetuksia. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että monet toiminnot ja palvelut edellyttävät, että verkkopalvelu voi tallentaa tekemäsi valinnat evästeiden avulla. Jos estät evästeet kokonaan, et välttämättä voi käyttää kaikkia toimintoja ja palveluja

 

Revoke Cookie Consent
You can revoke your consent to the use of cookies by clicking on the button below.
Cookies that have already been set can be removed by manually deleting them from the respective cookie-folder on your hard-disc or by using the respective functionality of your browser.